top of page
goz-hastaliklari.jpg

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları, genel olarak ifade edilmek gerekirse göz duyusunun   işlevinin aksamasına sebep olan rahatsızlıkların bütününe verilen   isimdir. Göz hastalıkları ile hasta görme duyusunda kayıplara yada   değişikliklere uğrayabilir bunlar; uzağı yada yakını görememe, sürekli   göz yaşarması, göze batma, bulanık görme, şişlik, uçuşan cisimler görme ve   bunları takip eden şikayetlerin bütünüdür.

AKILLI LENS

Halk arasında akıllı lens olarak bilinen trifokal lensler hastalara yakın-orta ve uzak mesadefe net görüş sağlayan göz içi lenslerdir. Katarakt operasyonunda saydamlığını yitiren göz içi merceği temizlenerek yerine kalıcı göz içi lens konulmaktadır. Bu durumda uygun hastalarda akıllı lens (trifokal) uygulamasının en büyük avantajı katarakta bağlı görme bozukluğu düzeltilirken aynı zamanda yakın-orta ve uzak mesade iyi bir görüş sağlanarak gözlük kullanım ihtiyacının ve gözlüğe bağımlılığın azaltılmasıdır. Akıllı lens uygulamaları sadece katarakt nedeniyle değil uygun hastalarda refraktif amaçlı yani gözlüksüz net görebilmek için de yapılmaktadır. Özellikle 40-45 yaş üzeri yakın görme bozukluğu da başlayan veya excimer lazer yapılamayan hastalarda iyi bir alternatiftir.

Akıllı Lens

eye-laser.jpg

Excimer Lazer

Gelişen lazer teknolojileri ile gözün en ön kısmında yer alan saydam tabaka olan kornea lazer ile yeniden şekillendirilerek kırma kusurları yani gözlük dereceleri düzeltilebilmektedir. Halk arasında göz çizme olarak bilinen bu uygulamada herhangi bir çizme olayı aslında yoktur. Birçok farklı yöntem mevcuttur. Her hasta için detaylı muayene ve kontrol sonucunda uygun yönteme karar verilmektedir. Excimer lazer 20 yılı aşkın süredir uygulanan ve oldukça güvenilir bir tedavi aracıdır.

amblyopi.jfif

Göz Tembelliği

Göz tembelliği toplumda oldukça sık görülen ve geç fark edilen önemli bir problemdir. Beyin ve sinir dokusu gelişimi bebeklik ve erken çocukluk döneminde devam etmektedir. Görme hücreleri de sinir dokusunun devamıdır. Bir gözde veya iki gözde bebeklik ve erken çocukluk döneminde görmeyi engelleyen/bozan bir neden olması durumunda iyi görmeyen göz görmesi gelişemeyecek ve az kalacaktır. Bu durumda gözde aslında fiziksel bir sorun yoktur. Sıklıkla anizometropi (iki göz arasında derece farkının yüksek olması), doğuşsal katarakt, kapak düşüklüğü gibi sebepler neticesinde meydana gelir. Diğer göz iyi gördüğü için tek taraflı tembelliklerin fark edilmesi zordur. Erken yaşta tedavisi mümkün olan bu durumun yetişkin dönemde başarı şansı azdır. Özellikle 10 yaş öncesi tedavi ile görme artırılabilmekte, ne kadar erken yaşta tedavi başlanırsa o kadar iyi ve hızlı cevap alınabilmektedir. En sık uygulanan tedavi gözlük ve kapama tedavisidir. Doğumdan sonra bebeklik ve erken çocukluk döneminde rutin göz kontrolleri bu açıdan önemlidir.

kirma-kusurlari.jpg

Kırma Kusurları

Göze ulaşan ve kırılan ışığın görme merkezi dışında bir alanda odaklanması durumunda kırma kusuru varlığından bahsedilebilir. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi çeşitli kırma kusurları vardır. Kırma kusurlarını gidermek için kırma kusurunun derecesi ve hastanın yaşına göre çeşitli seçenekler vardır. Gözlük kullanımı, kontakt lens kullanımı bir seçenek olmak ile birlikte, uygun hastalarda göz çizme olarak bilinen excimer lazer uygulamaları ve farklı refraktif cerrahi seçenekleri mevcuttur.

Katarakt.jpg

Katarakt

Katarakt göz içerisinde göz bebeğinin arkasında yer alan ve görmeyi sağlayan merceğin saydamlığını ve işlevini kaybetmesidir. Görmede azalma, puslanma, perdelenme şikayetleri ile kendini gösterir. Tüm dünyada en sık görme kaybı nedeni olmakla birlikte tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Sıklıkla ileri yaşta oluşan katarakt travma, diyabet, metabolik ve genetik hastalıklar gibi birçok sebebe bağlı olarak  bebeklik çağında hatta doğuşta bile görülebilir. Kataraktın cerrahi dışında damla veya ilaç ile bir tedavisi yoktur. Tedavide göz içerisindeki saydamlığını ve işlevini yitiren mercek temizlenerek yerine yapay mercek konulmaktadır.

glokom

Glokom

Göz tansiyonu olarak ta bilinen glokom hastalığı görme sinirinin ilerleyici harabiyeti ile görme ve görme alanı kaybı ile  seyreden bir rahatsızlıktır. Dünyada önemli körlük nedenlerinden birisidir. Son döneme kadar hastalara bulgu vermemesi nedeni ile sinsi bir rahatsızlık olup ancak detaylı bir göz muayenesi ile tespit edilebilir. Glokom rahatsızlığında en sık eşlik eden durum göz içi basıncındaki yükselme olduğu için tedavide göz içi basıncı düşürülmesi hedeflenir. Glokom hastalığı takibinde OCT, Görme alanı gibi tetkiklerden faydalanılmaktadır. Tedavide medikal(damla,ilaç), lazer ve cerrahi seçenekler kullanılmaktadır.

Pterjiyum.jfif

Pterjiyum(Göz Eti)

Halk arasında kuş kanadı veya göz eti olarak nitelenen pterjiyum hastalığı gözün beyaz kısmındaki dokunun kabarması ve zamanla korneaya(göz bebeğine) ilerlemesidir. Açık havada çalışma ve ultraviyole ışınları hastalık için en temel risk faktörleridir. Sıklıkla batma, yanma, kızarıklık şikayetleri oluşturmaktadır. Sadece estetik, kozmetik bir sorun olmayıp korneaya ilerlemesi durumunda korneada lekelenme, görme azalması ve astigmat yapabilmektedir. Pterjiyum hastalığında özellikle de ilerleme eğilimi varsa pterjiyum dokusu cerrahi olarak alınmalıdır. Tekrarlama olasılığını azaltmak için günümüzde sıklıkla doku transfer tekniği ile pterjiyum cerrahisi yapılmaktadır

sasilik.jpg

Şaşılık(Göz Kayması)

Bakışlarda gözler arasındaki simetrinin bozulmasıdır. Her iki gözde gözü hareket ettiren kaslar mevcuttur. Sıklıkla bu kaslardaki kuvvet dengesizliği sonucu oluşmakla birlikte birçok nedene bağlı olarak gözde kayma gelişebilir. Estetik sorunlar dışında, çift görme(diplopi), görme azlığı ve özellikle erken yaşlarda 3 boyutlu görmenin bozulmasına yol açabilir. Detaylı muayene sonrasında hastanın yaşı, kaymanın şekli ve nedenine göre çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Gözlük kullanımı, botoks uygulaması ve şaşılık ameliyatı sıklıkla uygulanan tedavi yöntemleridir.

presbiyopi.jpg

Presbiyopi(Yakın Görme Bozukluğu)

Göz içerisindeki esnek ve mesafeye göre kırma derecesini değiştirebilen göz merceğinin zaman içerisinde bu özelliğinin azalması ile oluşan yakın mesafede görmede zorlanmaya presbiyopi denilmektedir. Sıklıkla 40 yaş sonrasında başlayan bu durum günümüzde yakın mesafe kullanımının artması ile birlikte önemli bir sorun olmaktadır. Sıklıkla gözlük ile düzeltilen bu durumda kontakt lensler ve bazı durumlarda cerrahi seçenekler uygulanabilmektedir.

shutterstock1048226590minjpg_af87.jpg

Konjonktivit

Gözün beyaz kısmını ve kapakların iç kısmını örten beyaz zarın mikrobik veya mikrobik olmayan nedenlerle enflamasyonudur (iltihabı). Genelde batma,kızarıklık,sulanma,çapaklanma şikayetleri ile kendini gösterir. Bakteryel iltihaplar dışında bazı türleri oldukça bulaşıcı olabilen ve lokal salgınlara yol açabilen viral konjonktivitler sıklıkla görülmektedir. Özellikle mevsimsel olarak alerjik konjonktivit olgularına da sık rastlanılmaktadır. Tedavide sebebe yönelik olarak medikal tedavi (damla ve ilaç) uygulanmaktadır.

keratokonus-73478_t.jpg

Keratokonus (Kornea Dikleşmesi)

Keratokonus gözün en ön kısmında yer alan kornea tabakasının öne doğru dikleşmesi ve incelmesi ile karekterize zaman içerisinde ciddi görme sorunları oluşturabilen bir rahatsızlıktır. Sıklıkla ergenlik döneminde başlar ve ilerleyici özellik gösterir. 30’lu yaşlarda hastalığın ilerlemesi genelde yavaşlar veya durur. Kornea nakline kadar ilerleyebilen ve genç yaş grubunu etkileyen bu önemli rahatsızlık başlangıçta fark edilmeyebilir. Devamlı değişen gözlük numaraları, gözlüğe rağmen görme azlığı sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Ailede keratokonus olması, alerjik göz yapısı ve gözleri sık ovalama risk faktörlerindendir. Erken tanı için detaylı bir muayene ve kornea topografisi adı verilen bir tetkik gereklidir. Tedavide öncelik hastalığın ilerlemesini durdurmak ve sonrasında görmeyi düzeltmektir.

okuloplasti-44585_t.jpg

Göz Çevresi Estetiği ve Oküloplasti

Göz kapağında sarkma veya düşme durumunda kişiye özel olarak fonksiyonel ve estetik tedaviler  mevcuttur. Sadece kapak düşüklüğü için değil göz çevresinde kitleler, kırışıklık ve lekeler  gibi göz çevresindeki diğer bozukluklar için de kişiye özel tedaviler uygulanabilmektedir. Sarkan veya düşen göz kapağının düzeltilmesi, göz torbalarının alınması, kaş kaldırılması gibi cerrahi uygulamalar dışında göz çevresine botoks, prp ve mezoterapi uygulamaları da yapılmaktadır.

bottom of page